α-system Spirit Wiki

ボディ紹介

ボディ紹介 の復元

ボディ紹介 を以下のもので書き換えます。

**デジタルカメラ
-α-7 DIGITAL
-α Sweet DIGITAL
**フィルムカメラ
-第5世代
--α-9Ti
--α-9
--α-7Limited
--[[α-7>body/5th/a-7]]
--α-70
--α-SweetII
--α-SweetIIL
-第4世代
--α-807si
--α-707si
--α-507si
--α-Sweet
--α-303siSuper
--α-303si
--α-SweetS
--α-360si
--α-101si
-第3世代
--α-9xi
--α-7xi
--α-5xi
--α-3xi
-第2世代
--α-8700i(ミール搭載記念限定モデル)
--α-8700i
--α-7700i
--α-5700i
--α-3700i
-第1世代
--α9000
--α7000
--α5000

よろしいですか?