α-system Spirit Wiki

lens > minolta > single > AF APO TELE 200mm F2.8

lens/minolta/single/AF APO TELE 200mm F2.8

AF APO TELE 200mm F2.8

200mm域の単焦点レンズにはノーマル(AF APO TELE 200mm F2.8)、HS改(?)、HS(High Speed AF APO TELE 200mm F2.8 G)の3種類あり、ノーマル・HS改とHSはFHBの有無で見分けがつく。純正テレコンが装着可能。

スペック・作例など、詳しくは「High Speed AF APO TELE 200mm F2.8 G」を参照。