α-system Spirit Wiki

lens > minolta > single > High Speed AF APO TELE 300mm F2.8 G

lens/minolta/single/High Speed AF APO TELE 300mm F2.8 G

High Speed AF APO TELE 300mm F2.8 G

300mm域のF2.8レンズ(サンニッパ)は、1985年2月発売の「AF APO TELE 300mm F2.8」、1989年4月発売の「High Speed AF APO TELE 300mm F2.8 G」、そして2003年5月発売の「AF APO TELE 300mm F2.8 G (D) SSM」の3種類が存在している。

スペック・作例など、詳しくは「AF APO TELE 300mm F2.8 G (D) SSM」を参照。