α-system Spirit Wiki

lens > zeiss > Loxia 2.4/85

lens/zeiss/Loxia 2.4/85 の変更点

追加された行はこの色になります。

削除された行はこの色になります。

 *Loxia 2.4/85
 フルサイズ対応Eマウント用MFレンズ
 (執筆待ち)
 
 **製品情報
-[[Loxia 2.4/85>http://www.zeiss.co.jp/camera-lenses/ja_jp/camera_lenses/loxia/loxia2485.html]]
+[[Loxia 2.4/85|ZEISS日本>http://www.zeiss.co.jp/camera-lenses/ja_jp/camera_lenses/loxia/loxia2485.html]]